Belangrijkste conclusies Noorderpoort

De vragenlijsten zijn geanalyseerd op een aantal opvallende zaken:

- de begeleiding bij de beroeps-/opleidingskeuze
- de begeleiding in het algemeen
- stereotyperingen en beroepskeuze
- specifieke, extra ondersteuning voor studenten
- verwachtingen van de opleiding in relatie tot wisselen van of stoppen met de opleiding

Studenten
Belangrijkste conclusies die uit de vragenlijsten zijn gekomen: conclusies studenten

Ouders
Belangrijkste conclusies die uit de vragenlijsten zijn gekomen : conclusies ouders

Docenten - Begeleiders
De belangrijkste conclusies die uit de vragenlijsten zijn gekomen: conclusies docenten