:: suivant >>
éditer :: []->

Skrotpremie på bilskrot i Trollhättan för uttjänta bilar


Skrotpremie för gamla bilar upphörde 2007 i Trollhättan och Sverige. Sedan dess har frågan stötts och blötts otaliga gånger. Förslag och krav av återinförande av någon slag av premie, vid inlämning av en uttjänt bil för skrotning, har behandlats utan att någon godtagbar lösning har presenterats. Men så under år 2017 utkom en motion, som riksdagen ställde sig bakom för att tillkännage för regeringen. Motionen 2017/18:246 verkar i första hand syfta till en bättre miljö genom att färre dumpningar och skrotbilar istället lämnas in till en mobil bilskrot i Trollhättan eller någon annan stad i Sverige. Det nämns även i motionen att betydligt färre fordon lämnas in för skrotning än tidigare och att hälften av landets kommuner har problem med dumpningen på kommunal mark. Att en skrotningspremie skulle minska antalet dumpade bilar råder inget tvivel om. Men frågan är om en sådan kommer att lösa problemet helt. Det beror mycket på hur premien utformas. Motionen refererar till andra länder som ger rabatt vid nyköp om den gamla bilen lämnas till skrotning. Tyskland praktiserar en sådan lösning där uppfattningarna om densamma är olika.

image bilskrotistenungsund.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bortforsling av annans skrotbil i Trollhättan från sin mark