Skrotpremie på bilskrot i Trollhättan för uttjänta bilar


Skrotpremie för gamla bilar upphörde 2007 i Trollhättan och Sverige. Sedan dess har frågan stötts och blötts många gånger. Förslag och krav av återinförande av någon slag av skrotningspremie, vid inlämning av en uttjänt bil för skrotning, har behandlats utan att någon godtagbar lösning har presenterats. Men så under år 2017 utkom en motion, som riksdagen ställde sig bakom för att tillkännage för regeringen. Motionen 2017/18:246 verkar i första hand syfta till en bättre miljö genom att färre dumpningar och skrotbilar istället lämnas in till en mobil bilskrot i Trollhättan eller någon annan stad i Sverige. Det nämns även i motionen att betydligt färre fordon lämnas in för skrotning än tidigare och att hälften av landets kommuner har problem med dumpningen på kommunal mark. Att en skrotningspremie hos bilskrot i Trollhättan skulle minska antalet dumpade bilar råder inget tvivel om. Men frågan är om en sådan kommer att lösa problemet helt. Det beror mycket på hur premien utformas. Motionen refererar till andra länder som ger rabatt vid nyköp om den gamla bilen lämnas till skrotning. Tyskland och Frankrike praktiserar en sådan lösning där uppfattningarna om densamma är olika.

image bilskrotistenungsund.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bortforsling av annans skrotbil i Trollhättan från sin mark

Bilåtervinning och bilskrot i Trollhättan tjänar samhället


En person i Trollhättan som köper en personbil, som inte varit registrerad på någon annan, erhåller en hög rabatt vid inlämningen av den gamla bilen. En annan person som köper en bil som gått några mil och kan jämföras med en ny men som haft en ägare tidigare får inget då han skrota bilen i Trollhättan . Detta förhållande spelas ut politiskt av missnöjda köpare. Beslutet bedöms ha fattats för att gynna den inhemska biltillverkningen. Man skall i sammanhanget beakta att det inte bara är bilägare som dumpar sina bilar. En stor del är stulna och i icke körbart skick efter dumpning. Vilka problem löser då en eventuell skrotningspremie? Skrota bilen Göteborg Skrotningspremiens utformning är naturligtvis viktig. Alla ägare måste få en möjlighet att utnyttja premien i motsats till exempel den tyska varianten. Detta löser dock inte en premien helt. Markägaren, oberoende kommunal eller privat, har ingen nytta av någon annans premie då betalning av borttagning av annans skrotbil från sin mark. Det är tydligt att motionen om skrotpremier omfattar så många ingående olösta kringproblem att en skrotningspremie inte alls löser den allt mer överskuggande miljöfaktorn, som kopplas till dumpningar i naturen. Bland annat utses bilproducenterna som syndabockar av problemet. Bilskrot i Lilla Edet med ett stort bildelslager . En slutsats man kan dra är att skrotbilspremien får man vänta på förgäves och att de auktoriserade kan öka intresset att lämna in skrotbilar i större utsträckning.